6.11.13

Kalian Mempunyai Lebih Dari Seribu Sensor Hanya Pada Kulit Seluas 2,5 cm Persegi