16.11.13

Tingkat keasaman dalam lambung kalian lebih asam daripada cuka