14.11.13

Separuh dari keseluruhan tulang di badan kalian terdapat di tangan dan kaki kalian